logo-toshiba

logo-daikin

logo-Mitsubishi_Electric

logo-vivax

 

logo-haier

logo-haier

logo-panasonic

logo-vivax

logo-midea

logo-haier

 

 

 

Rashladni stolovi

PDF Print E-mail

RASHLADNI STOL S DVA BOX VRATA (SR02TN)

rashladni-stol-2 temp. 0/+5oC
dodatak: 2 para vodilica, 2 rešetke;
dim.1490x700x850 mm;
snaga: 275 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat

Doplata za opciju 8 para vodilica (4 para vodilica po box-u) za GN posude 1/1 ili pladnjeve 600x400

______________________________________________________________________________________


RASHLADNI STOL S TRI BOX VRATIMA (SR03TN)

rashladni-stol-3 temp. 0/+5oC
dodatak: 3 para vodilica, 3 rešetke;
dim.2000x700x850 mm;
snaga: 275 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25.
Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se
dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat

Doplata za opciju 12 para vodilica (4 para vodilica po box-u) za GN posude 1/1 ili pladnjeve 600x400
______________________________________________________________________________________

RASHLADNI STOL S ČETIRI BOX VRATA (SR04TN)

rashladni-stol-4 temp. 0/+5oC
dodatak: 4 para vodilica, 4 rešetke;
dim.2600x700x850 mm;
snaga: 330 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat


Doplata za opciju 16 para vodilica (4 para vodilica po box-u) za GN posude 1/1 ili pladnjeve 600x400
______________________________________________________________________________________

RASHLADNI STOL S PET BOX VRATIMA (SR05TN)

rashladni-stol-5 temp. 0/+5oC
dodatak: 5 para vodilica, 5 rešetke;
dim.3110x700x850 mm;
snaga: 330 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat


Doplata za opciju 20 para vodilica (4 para vodilica po box-u) za GN posude 1/1 ili pladnjeve 600x400
______________________________________________________________________________________

RASHLADNI STOL S DVA BOX VRATA I ZAŠTITOM ZIDA (SR02TNA)

rashladni-stol-2-zast temp. 0/+5oC
dodatak: 2 para vodilica, 2 rešetke;
dim.1490x700x850 mm;
snaga: 275 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaštita zida H=100 mm, debljine 20 mm sa radijusom R=5;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat

Doplata za opciju 8 para vodilica (4 para vodilica po box-u) za GN posude 1/1 ili pladnjeve 600x400
______________________________________________________________________________________


RASHLADNI STOL S TRI BOX VRATIMA I ZAŠTITOM ZIDA (SR03TNA)

rashladni-stol-3-zast temp. 0/+5oC
dodatak: 3 para vodilica, 3 rešetke;
dim.2000x700x850 mm;
snaga: 275 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaštita zida H=100 mm, debljine 20 mm sa radijusom R=5;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat

Doplata za opciju 12 para vodilica (4 para vodilica po box-u) za GN posude 1/1 ili pladnjeve 600x400

______________________________________________________________________________________

RASHLADNI STOL S ČETIRI BOX VRATA I ZAŠTITOM ZIDA (SR04TNA)

rashladni-stol-4-zast temp. 0/+5oC
dodatak: 4 para vodilica, 4 rešetke;
dim.2600x700x850 mm;
snaga: 330 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaštita zida H=100 mm, debljine 20 mm sa radijusom R=5;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat

Doplata za opciju 16 para vodilica (4 para vodilica po box-u) za GN posude 1/1 ili pladnjeve 600x400
______________________________________________________________________________________

RASHLADNI STOL S PET BOX VRATIMA I ZAŠTITOM ZIDA (SR05TNA)

rashladni-stol-5-zast temp. 0/+5oC
dodatak: 5 para vodilica, 5 rešetke;
dim.3110x700x850 mm;
snaga: 330 W, napon 230V/50Hz;
Radna površina ima zaobljene prednje rubove R=25. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm ljepljen bi-adezivnim sredstvom;
Zaštita zida H=100 mm, debljine 20 mm sa radijusom R=5;
Zaobljeno unutarnje dno;
Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav;
DANFOSS rashladni agregat

______________________________________________________________________________________